Service 24/7

Сервис и сервисна подршка во рамките на ЕЛМЕД Скопје.

Располагаме со технички лица обучени од производителите на опрема, со сертификати за одржување на истите.

Сервисот е достапен 24 часа.

Телефонски броеви на техничка служба: 

078 387 550 - Бојан Стојановски

070 399 454 - Ѓорѓи

Latest News

Service 24/7

247en